CASES

KURT POULSEN,
DRIFTSLEDER

DANVA

Det giver ikke mening at have en bil, der kan køre 200 kilometer i timen, hvis man kun må køre 110. På samme måde giver det heller ikke mening at drive et vandrensningsanlæg, der bruger mere energi, end det behøver.

Nye løsninger reducerer energiforbruget med 50 %

Bookmark and Share

Den danske vandsektor står for 2,4 % af landets samlede energiforbrug, og 65 % af denne energi anvendes i forbindelse med spildevandsbehandling. Derfor er det ikke overraskende, at Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) har fokus på energieffektivitet. DANVA har en målsætning om at reducere den danske vandsektors energiforbrug med 25 % inden udgangen af 2013.

Dette har inspireret Drøsbro Renseanlæg til hele tiden nøje at vurdere, hvordan anlægget kan spare energi:

"Vi er altid på udkig efter nye måder at reducere vores energiforbrug på. Energi er en væsentlig omkostning, og som en offentlig institution er vi under konstant pres fra de lokale myndigheder, som gerne ser, at vi reducerer vores driftsomkostninger og miljøpåvirkning," siger Kurt Poulsen, der er driftsleder på Drøsbro Renseanlæg.

Godt for miljøet - og budgettet

For nylig stod Kurt Poulsen i spidsen for et projekt - et samarbejde med Grundfos - som nedbragte energiforbruget betydeligt. Når spildevandet ankommer til Drøsbro Renseanlæg, gennemgår det en række processer, før det igen forlader anlægget som rent vand. Mixere anvendes til at flytte vandet mellem de forskellige tanke og står for 10 % af anlæggets samlede energiforbrug. 

Grundfos undersøgte energisparepotentialet ved at udskifte mixerne i to af tankene med Grundfos strømningsdannere. Analysen og testen viste, at udskiftningen ville reducere tankenes energiforbrug med 50 %, og at tilbagebetalingstiden ville være fire år. Desuden viste de, at en total udskiftning ville medføre en reduktion af anlæggets CO2-udledning på hele 11.200 kg om året.

Håb for fremtiden

DANVA er i øjeblikket i gang med at evaluere sit mål om en reduktion på 25 %, og resultater som dem fra Drøsbro giver håb for fremtiden. 

"Resultaterne fra Drøsbro beviser, at vores mål om at reducere energiforbruget med 25 % inden udgangen af 2013 ikke alene er ambitiøst, men også realistisk. Som vi har set det i andre tilfælde, kan det virkelig betale sig at vurdere processerne nøje, da sparepotentialet ofte er større end først antaget,"tilføjer Helle Katrine Andersen, der er Afdelingschef for Vand hos DANVA.