HVORFOR VENTE TIL I MORGEN MED AT FORANDRE VERDEN

Bookmark and Share

I dag går meget af den energi, som pumper og især pumpemotorer forbruger, til spilde. Det skyldes, at de fleste installerede pumper er overdimensioneret og konstant kører ved maksimal hastighed uanset de reelle driftsbehov. Det er klart, at en pumpe ikke behøver at køre med højeste hastighed, når virksomheden er lukket, men det gør de fleste alligevel. De fleste pumper behøver reelt kun at køre med maksimumhastighed 5 % af tiden[1]. Det gælder for alle pumpetyper: i erhvervsbygninger, industrien, offentlige bygninger og vandværker. Det betyder, at der er et stort energibesparelsespotentiale i at anvende en mere effektiv pumpeteknologi, som er mere intuitiv og muliggør hastighedsregulering afhængig af energibehovet.

bygning_vand

Disse pumpeløsninger findes allerede i dag, og selvom startomkostningerne ved at skifte til mere effektive pumper kan synes unødvendige, er energibesparelserne øjeblikkelige og tilbagebetalingstiden på under 2 år.

HVOR BEGYNDER VI OG HVORDAN?

Selvom pumper spiller en stor rolle for den moderne livsførelse, bliver de ofte overset. Rent faktisk ved de fleste ikke, hvad en pumpe gør, eller hvor den anvendes i deres virksomhed. På en eller anden måde er det lykkedes at overse pumper i den heftige debat om energieffektivitet, CO2-udledning og virksomheders sociale ansvar (CSR), fordi de ikke har samme dramatiske effekt som andre energibesparende kilder. Og det til trods for, at de repræsenterer en løsning, som er bæredygtig for alle. Og besparelserne er øjeblikkelige.

En af de første ting, du kan gøre for at få et mere effektivt pumpeanlæg, er at indsamle basisoplysninger om din virksomheds eksisterende pumpeanlæg og anlæggets årlige levetidsomkostninger.

1. Kontakt din adm. direktør

  • Den adm. direktør har viden om:
    Hvem der har ansvaret for pumpeinstallationerne
    Virksomhedens årlige elforbrug
    Hvor stor en del af elforbruget pumperne står for

  • Og evt.
    Hvordan har pumpernes elforbrug udviklet sig gennem de seneste 5 år?

2. Herefter stiller du følgende spørgsmål:

Hvor mange motorer og pumper er der installeret?
Hvor gamle er pumperne?
Hvilke pumpetyper er der installeret?
Hvor meget vand pumpes der årligt?  

3. Lav en liste over samtlige pumper, og notér, hvor de er installeret.

4. Kontakt den lokale Grundfos-energiekspert

En Grundfos-energiekspert er højt specialiseret og en del af vores "Pump Audit"-team. Pump Audit-teamet kan beregne din virksomheds potentielle besparelser i forhold til CO2 og driftsomkostninger.

Hvis du følger disse fire hurtige trin, får du en god fornemmelse for, om en grundig gennemgang af jeres pumpeanlæg kan betale sig for virksomheden - miljømæssigt og økonomisk.

Kilde
[1] Almeida, Anibal T. et al; EuP Lot 11 Motors Final Report, University of Coimbra, december 2007, s: 68