Pumpelokalisator

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

Hotel

Område: Hotel
Anvendelse: Vandforsyning
Omfang: 23.000 m2, 221 værelser og et årligt vandforbrug på 28.105,00 m3
Reduceret energiforbrug: 74.692 kWh om året
Energibesparelse i %: 81,7 (over en 15-års periode)
Investering: 22.340 €
Tilbagebetalingstid: 2,2 år
Besparelse: € 76.411 (over en 15-års periode)

Bemærk, at de ovennævnte cases skal ses som eksempler på bedste praksis for et specifikt installationsmiljø og afspejler således ikke de mulige besparelser for alle anvendelsesområder og bygningstyper.