Pumpelokalisator

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

SPILDEVAND

Område: Spildevand
Anvendelse: Spildevandsrensning
Omfang: Årlig flowkapacitet på 3.257.000 m3
Reduceret energiforbrug: 140.538 kWh om året
Energibesparelse i %: 25
Investering: 22.832 €
Tilbagebetalingstid: 1,83 år
Besparelse: 12.973 € om året

Bemærk, at de ovennævnte cases skal ses som eksempler på bedste praksis for et specifikt installationsmiljø og afspejler således ikke de mulige besparelser for alle anvendelsesområder og bygningstyper.