EuP-DIREKTIVET ÆNDRER FREMTIDEN FOR MOTORTEKNOLOGI

Bookmark and Share

Energy using Products (EuP)-diretivet om elmotorer (640/2009/EF) opstiller nye strenge krav til energieffektivitet for produkter til industrielle anvendelsesformål. Med direktivet, som gælder for næsten alle elmotorer inden for effektintervallet 0,75 kW til 375 kW, indføres en ny lovpligtig klassifikation for motorernes virkningsgrad. Den laveste klassifikation er IE1, hvilket er den nuværende virkningsgradstandard, mens IE3 er den højeste.

Direktivet trådte i kraft midt i 2011, og kravene til virkningsgrad vil gradvist blive øget over 3faser.

2011:
Alle motorer skal opfylde IE2-standarden (høj virkningsgrad), og alle motorer med en lavere virkningsgrad bliver forbudt.

2015:
Alle motorer fra 7,5 kW til 375 kW skal overholde IE3-standarden eller IE2-standarden og forsynes med et variabelt frekvensdrev (VFD).

2017:
I sidste fase skal alle normmotorer fra 0,75 kW til 375 kW overholde IE3-standarden eller IE2-standarden og forsynes med et variabelt frekvensdrev (VFD).

Det anslås, at direktivet i 2020 vil have sikret energibesparelser på 9 mia. euro og en besparelse på 5 % af Europas samlede elforbrug.

Et bedre valg for økonomien og miljøet
I gennemsnit udgør energi 85 % af et normalt pumpeanlægs levetidsomkostninger (LCC). Ved at skifte til en højeffektiv motorteknologi kan LCC reduceres med op til 50 % - og miljøpåvirkningen minimeres væsentligt. Og selvom anskaffelsesomkostningen til højeffektiv motorteknologi er lidt højere, er tilbagebetalingstiden for denne forskel typisk mindre end 2 år. Og herefter er man sikret energi- og omkostningsbesparelser hver dag!