GRUNDFOS OPFYLDER ALLEREDE LOVGIVNINGEN

Bookmark and Share

Grundfos har siden grundlæggelsen i 1945 haft fokus på bæredygtig udvikling. I dag er bæredygtighed og virksomhedens sociale ansvar meget vigtige elementer hos Grundfos. Vi fokuserer konstant på at nedbringe vores udledning af CO2 og øge effektiviteten hos både vores kunder og os selv. Det har altid været vores mål at øge pumpernes virkningsgrad og nedbringe udledningen af CO2. Vi var således blandt de første i verden til at masseproducere A-mærkede cirkulationspumper

 

CR pump efficiency

 

Grundfos bestræber sig altid på at være på forkant med selv den strengeste lovgivning i verden, hvad angår energiforbrugende produkter. Som led i dette arbejde udvikler vi løbende teknologi til pumper og pumpesystemer, som overgår lovkravene i alle dele af verden.

Det er grunden til, at der anvendes højeffektive og topmoderne Grundfos-pumper og -motorer overalt i verden