GRUNDFOS KORT FORTALT

Grundfos-koncernen ejes af Poul Due
Jensens Fond. Fondens primære
formål er at udvide og udvikle koncernen,
primært gennem geninvestering af egen
indtjening, og bevare Grundfos-koncernen
som selvstændig virksomhed i
overensstemmelse med grundlæggerens
ønske.

MILJØBESKYTTELSE

Grundfos arbejder konstant for at maksimere den positive indvirkning og minimere den negative indvirkning af vores aktiviteter. Bæredygtighed og ansvarlighed er med andre ord nøgleelementer i vores måde at drive virksomhed på.