Energieffektive løsninger kan være med til at sætte skub i din virksomheds grønne strategi.

Virksomheder kan gøre en forskel i forhold til klimaforandringerne

Bookmark and Share

Ved at handle NU!

For at vende udviklingen i forhold til klimaforandringerne må vi gøre noget nu. Det vil ikke alene komme miljøet til gode. En reduktion af energiforbruget har nemlig hele tre store fordele: reduceret CO2-udledning, økonomiske besparelser og en styrkelse af virksomhedens grønne profil.

Grundfos er stolt af at være en del af Act NOW, som er et partnerskab mellem private, offentlige og ikke-statslige organisationer (NGO'er). Målet med partnerskabet er at reducere energiforbruget og CO2-udledningen ved at skabe øget opmærksomhed omkring de løsninger og teknologier, der er til rådighed - NU.

"Budskabet for Act NOW er, at alle parter, politikere og private virksomheder skal gøre noget," siger Carsten Bjerg, der er koncernchef for Grundfos. "Act NOW bygger bro mellem engagement og handling ved at engagere beslutningstagere fra erhvervslivet, politik og NGO'er, så de lærer, hvor nemt og hurtigt vi kan skabe forbedringer for både virksomhederne og klimaet."

For deltagerne medfører Act NOW en forpligtelse til at udnytte de eksisterende energiøkonomiske løsninger fuldt ud frem for at vente på, at der kommer ny teknologi på markedet.

Act NOW var oprindeligt et Grundfos-initiativ, som udsprang af vores fokus på at tage energiudfordringen op nu. På baggrund af det faktum, at pumper står for hele 10 % af verdens samlede elforbrug, var formålet oprindeligt at skabe opmærksomhed omkring de skjulte muligheder, som pumperne repræsenterer i forhold til at reducere CO2-udledningen og energiforbruget.

Siden begyndelsen er Act NOW vokset og blevet til en selvstændig organisation, som senest har forenet kræfterne med klimakommissær Connie Hedegaard. Organisationen skal hjælpe med at støtte EU-initiativet "En verden du kan li'", som ønsker at udbrede viden omkring grønne initiativer i Europa ved at levere specifikke eksempler på energiøkonomisk teknologi, der er klar til at blive implementeret.

Læs mere om, hvordan din virksomhed kan blive en del af Act NOW: www.actnow-movement.com.