Erhvervslivet skal være med til at bekæmpe klimaforandringerne

Hør hvorfor og hvordan

Grundfos-koncernen ejes af Poul Due Jensen's Fond

Bookmark and Share

alphas

Fondens primære formål er at udvide og udvikle koncernen, primært gennem geninvestering af egen indtjening, og bevare Grundfos-koncernen som selvstændig virksomhed i overensstemmelse med grundlæggerens ønske.

Pumper til alle formål

Grundfos-pumper er fremstillet til at forsyne verden med vand - dag ud og dag ind på effektiv og pålidelig vis. Vores pumper leverer vand til alle formål, herunder drikkevand, kunstvanding, vanding af dyr, industriprocesser, opvarmning eller køling af bygninger eller spildevandsbehandling.

Grundfos vil være først og allerbedst

Grundfos vil være verdens førende pumpeproducent. Koncernen forsker løbende i nye materialer og processer. Det er vores mål hele tiden at kunne lancere nye pumper og pumpeanlæg, som opfylder markedets behov for effektive, driftssikre og energieffektive pumpeløsninger.

Kvalitet er hjørnestenen i Grundfos, og vores konstruktion og design er uovertruffen. Vi er endvidere ekstremt omhyggelige i vores valg af materialer og fremstillingsmetoder. Vi vil sikre den højeste standard i hele virksomheden - i de produkter, vi fremstiller, i vores fremstillingsmetoder og i de relationer og miljøer, vi er involveret i - både i og uden for virksomheden.

Grundfos er en global virksomhed med lokal tilstedeværelse

Grundfos' produkter forhandles og serviceres primært gennem et netværk af Grundfos-ejede datterselskaber på lokalmarkederne. De uafhængige selskaber på lokalmarkederne giver Grundfos førstehåndsviden om markedstendenser og -betingelser og sikrer vores kunder den bedst mulige service. Regional produktion sikrer endvidere hurtig og pålidelig levering samt muligheden for at skræddersy løsninger til lokale kunder.

Vi investerer i medarbejderne

Grundfos' vigtigste ressource er naturligvis vores medarbejdere, deres viden og personlige engagement. Derfor foretager koncernen store investeringer i uddannelse og i at skabe et udfordrende og stimulerende arbejdsmiljø. Resultatet er kreative nye produkter med en høj brugsværdi og håndgribelige fordele for vores kunder.