Energieffektive løsninger kan være med til at sætte skub i din virksomheds grønne strategi.

Bæredygtighed ligger i vores kultur

Bookmark and Share

grundfos is eup ready

Grundfos har stået for bæredygtig produktudvikling siden starten i 1945.

Bæredygtighed og ansvarlighed er i dag nøgleelementer i vores måde at drive virksomhed på. Vi fokuserer konstant på at nedbringe vores udledning af CO2 og øge effektiviteten hos både vores kunder og os selv.

Det betyder, at vi har forpligtet os til at altid at handle menneskeligt, etisk, økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. Vi tror på, at innovation, en sund forretning og bæredygtig udvikling sagtens kan kombineres. Det er en integreret del af Grundfos' kultur.

Vi arbejder med energioptimering

Gennem de seneste mange år har vi løbende arbejdet på at optimere vores bæredygtighed og sociale ansvar (CSR). Siden 1970 har vi f.eks. opereret med det princip, at hver eneste nye pumpe skal være mindst 10 % mere effektiv end sin forgænger. I 2005 var vi aktivt involveret i udviklingen af det europæiske energimærkningssystem til varmtvandscirkulationspumper til private hjem, som gjorde det lettere for boligejere i Europa at spare penge og mindske deres miljøpåvirkning.

Men vi ser også på, hvordan vores virksomhed påvirker mennesker og forsøger løbende at forbedre vores samarbejde med vores medarbejdere, kunder, leverandører og de lokalsamfund, vi driver virksomhed i. Løbende forbedring er målet i alt, hvad vi foretager os.

Grundfos har altid taget sit sociale ansvar alvorligt. Her er en række eksempler på, hvad vi har gjort

1957: 'Ungarnshjælpen'
Grundfos afholder en velgørenhedsbal til støtte for en gruppe ungarske flygtninge i Danmark.

1968: Beskyttede værksteder
Grundfos etablerer sit første beskyttede værksted i Danmark. Flere etableres efterfølgende.

1970: Virkningsgrad
Indførelse af en politik om, at alle nye pumper skal være mindst 10% mere effektive end deres forgænger.

1990: Etisk regelsæt
Alle Grundfos-ledere underskriver en etisk regelsæt for ansvarlig adfærd.

1996: ISO 14001-certificering
Grundfos opnår den internationale miljøcertificering ISO 14001. Alle Grundfos-selskaber er efterfølgende blevet ISO-certificeret.

1999: Interne værdier
Der indføres et etisk regelsæt.

2000: OHSAS 18001
Grundfos arbejdsmiljøcertificeres i henhold til DS/OHSAS 18001.

2002: FN's Global Compact
Grundfos tilmelder sig FN's Global Compact-initiativ.

2003: Miljøpris
Schleswig-Holstein belønner Grundfos for virksomhedens miljøtiltag.

2006: Støtte til udsatte unge
Unge mennesker med en kriminel fortid får mulighed arbejde på Grundfos' produktionsanlæg.

2006: Sundhed
Grundfos modtager California Fit Business Award.

2008: Footprint-strategi
Strategi med henblik på at minimere Grundfos' miljøpåvirkning og nedbringe udledningen af CO2.

2010: Bæredygtige vandprojekter
Lancering af det globale CSR-program 'Grundfos Brings Water to Life'.