PUMP AUDIT

1. INITIAL CONTACT

Appointment with consultant

2. DIAGNOSIS

ON SITE INSPECTION

3. PROPOSAL

diagnosis

4. FULFILLMENT

Recommendations

5. ASSESSMENT

Optimized Processes

6. FOLLOW UP

Learnings

Optimum Performance

Energy & Cost Savings

Pump Audit-processen

Bookmark and Share

Vores Pump Audit er et diagnoseværktøj, der er udviklet af Grundfos med henblik på at afdække for højt energiforbrug i en hvilken som helst form for pumpeanlæg. 

Pump Audit - sådan fungerer det

En pumpeauditør besøger jeres virksomhed og udfører målinger på pumpeanlægget for at indsamle de nødvendige data. Når alle data er analyseret, udarbejder vi en anbefaling til jer. I denne sammenlignes livscyklusomkostningerne for virksomhedens aktuelle pumpeanlæg med det anlæg, I ville have, hvis pumperne blev udskiftet med mere effektive modeller.

Auditøren vurderer blandt andet den totale virkningsgrad for virksomhedens pumper og indkøbsprisen for en anden pumpeløsning og sammenligner desuden omkostningerne til vedligeholdelse og effektforbrug.