KAIKKI, MITÄ SINUN TARVITSEE TIETÄÄ PUMPUISTA JA ENERGIASTA

Bookmark and Share

Pumput ovat mukana lähes kaikilla modernin elämän osa-alueilla. Niitä käytetään nesteiden, lietteiden ja kaasujen siirtämiseen.

Pumppuja käytetään yrityksissä, rakennuksissa, kotitalouksissa ja teollisuudessa - muodossa tai toisessa. Ne ovat keskeisiä komponentteja rakennusten asuinmukavuuden ylläpitämisessä. Ne toimittavat ja jakelevat puhdasta juomavettä vedenpuhdistamoilta kaupunkeihin ja vievät jäteveden pois. Lisäksi niitä käytetään paljon eri teollisuudenaloilla. Moderni maailma ei toimisi ilman pumppuja, mutta suuri osa niistä myös tuhlaa runsaasti energiaa ja tuottaa suuren hiilijalanjäljen. Tämä johtuu siitä, että pumppujen osuus maailman sähkönkulutuksesta on nykyään peräti 10 %, ja koska suurin osa sähköstä tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla [1].

Pumput ja maailman sähkönkulutus

procent_billede

  • Pumppujen osuus maailman sähkönkulutuksesta on nykyään peräti 10 %.
  • Kaksi kolmasosaa pumpuista käyttää jopa 60 % liikaa energiaa [2].
  • Jos kaikki yritykset vaihtaisivat energiatehokkaaseen pumppujärjestelmään, koko maailman sähkönkulutuksesta säästettäisiin 4 %- mikä vastaa miljardin ihmisen sähkönkulutusta

 

 

Lähteet
[1] IEA Report 2009, IEA Statistics, CO2 Emissions from fuel combustion
[2] Almeida, Anibal T. et al; EuP Lot 11 Motors Final Report, Coimbran yliopisto, joulukuu 2007, s. 68