Jokaisella meistä on oma roolimme energian säästämisessä

Katso, miten pienilläkin teoilla on merkitystä

MIKSI ODOTTAA HUOMISEEN, KUN MUUTOS VOI ALKAA TÄNÄÄN

Bookmark and Share

Nykyään merkittävä osa pumppujen ja erityisesti pumppumoottorien kuluttamasta energiasta menee hukkaan. Tämä johtuu siitä, että useimmat nykyisin käytössä olevat pumput ovat suurempia kuin olisi tarpeen ja käyvät jatkuvasti huippunopeudella, todellisista tarpeista riippumatta. On helppo ymmärtää, että pumpun ei tarvitsisi käydä täydellä nopeudella yrityksen ollessa kiinni, mutta silti useimmat niistä tekevät niin. Todellisuudessa useimpien pumppumoottorien täytyy käydä täydellä nopeudella 5 % ajasta[1]. Tämä pätee kaikenlaisiin pumppuihin: liikerakennusten, teollisten sovellusten, julkisten rakennusten ja vesilaitosten pumppuihin. Tämä merkitsee, että energiaa voidaan säästää merkittävissä määrin hyödyntämällä energiatehokkaampaa pumpputekniikkaa, joka on intuitiivisempaa ja mahdollistaa nopeuden säätämisen sen mukaan, kuinka paljon energiaa tarvitaan.


bygning_vand

Tällaisia pumppuratkaisuja on jo olemassa, ja vaikka energiatehokkaampiin pumppuihin vaihtamisen vaatima alkuinvestointi voi tuntua tarpeettomalta, energiansäästöt ovat välittömät, ja investointi voi maksaa itsensä takaisin alle 2 vuodessa.


MISTÄ ETSIÄ JA MISTÄ ALOITTAA

Vaikka pumpuilla on niin tärkeä rooli elämässämme modernissa maailmassa, niihin ei yleensä juuri kiinnitetä huomiota. Itse asiassa useimmilla ihmisillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä pumppu tekee tai mistä sellainen löytyisi heidän yrityksessään. Pumput on jätetty jostakin syystä huomiotta kiivaassa väittelyssä energiatehokkuudesta, hiilijalanjäljistä ja yritysten yhteiskuntavastuusta, koska niillä ei ole samaa dramaattista vaikutusta kuin muilla energian säästämisen muodoilla. Silti ne ovat ratkaisu, joka on kaikkien ulottuvilla. Lisäksi säästöt ovat välittömiä.

Ensimmäisiä asioita, joita voit tehdä energiatehokkaamman pumppujärjestelmän puolesta, on kerätä joitakin perustietoja yrityksenne nykyisestä järjestelmästä ja sen vuotuisista elinkaarikustannuksista.

1. Ota yhteys yrityksesi toimitusjohtajaan

  • Toimitusjohtaja tietää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

    Kuka vastaa pumppulaitteistoista?
    Kuinka paljon yritys kuluttaa sähköenergiaa vuodessa?
    Mikä on pumppujen osuus kulutuksesta?

  • Jos mahdollista, esitä lisäksi seuraava kysymys:

    Miten pumppujen energiankulutus on muuttunut viiden viime vuoden aikana?

2. Esitä sitten seuraavat kysymykset:
    Kuinka monta pumppua ja moottoria yrityksessä on asennettuna?
    Minkä ikäisiä pumput ovat?
    Minkä tyyppisiä pumput ovat?
    Kuinka paljon vettä pumpataan vuodessa?

3. Laadi luettelo kaikista pumpuista ja niiden asennuspaikoista.

4. Soita paikalliselle Grundfosin asiantuntijalle, jonka alaa energiatehokkuus on.
Grundfosin energia-asiantuntija on erikoisasiantuntija ja "Pump Audit" -tiimin jäsen. Pump Audit -tiimi pystyy laskemaan yrityksenne säästöpotentiaalin CO2:n ja käyttökustannusten osalta.

Edellä esitetyt neljä pientä askelta auttavat arvioimaan, onko yrityksen järkevää investoida pumppujen vaihtamiseen ympäristönsuojelun ja liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta.

Lähde
[1] Almeida, Anibal T. et al; EuP Lot 11 Motors Final Report, Coimbran yliopisto, joulukuu 2007, s. 68