Paikallista pumppusi

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

HOTELLI

Kohde: Hotelli

Sovellus: vedensyöttö

Koko: 23 000 m2, 221 huonetta ja vuosittainen vedenkulutus 28 105,00 m3

Energiankulutuksen lasku: 74 692 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 81,7 (15 vuoden aikana)

Investointi: 22 340 euroa

Takaisinmaksuaika: 2,2 vuotta

Rahallinen säästö: 76 411euroa (15 vuoden aikana)

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa.