Paikallista pumppusi

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

JÄTEVESI

Kohde: jäteveden käsittelylaitos

Sovellus: jäteveden käsittely

Koko: vuosittainen virtauskapasiteetti 3 257 000 m3

Energiankulutuksen lasku: 140 538 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 25

Investointi: 22 832 euroa

Takaisinmaksuaika: 1,83 vuotta

Rahallinen säästö: 12 973 euroa vuodessa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa.