Energiatehokkaat ratkaisut voivat nopeuttaa vihreää strategiaasi. Nyt saat selville miten.

Eup-direktiivi ja sen vaikutus kiertovesipumppuihin

Bookmark and Share

Kiertovesipumppuja koskeva EuP-direktiivi tiukkenee kohta erillisten kiertovesipumppujen myynnin osalta, ja ainoastaan energiatehokkaimmat tällä hetkellä käytössä olevat A-merkityt pumput vastaavat kiertovesipumppujen EuP-direktiivin vaatimuksia. Erillisten akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset (komission asetus nro 641/2009, annettu 22. heinäkuuta 2009) ovat nyt osa vaatimustenmukaisuusvakuutusta (CE). Tuotetta ei saa myydä EU:n alueella ilman CE-merkintää. Kiertovesipumppuja koskeva direktiivi saatetaan voimaan seuraavissa vaiheissa:

2013
1. tammikuuta 2013 alkaen erillisten akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen (lukuun ottamatta niitä, jotka on suunniteltu erityisesti aurinkolämpöjärjestelmien ensiöpiireihin ja lämpöpumppuja) energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava enintään 0,27.

2015
1. elokuuta 2015 alkaen erillisten akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen EEI-luvun on oltava enintään 0,23.

Kiertovesipumppujen osalta direktiivi perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Vuotuinen sähkönkulutus EU:ssa (EU27) on 50 TWh vuodessa (2009)
  • Arvioitu sähkönkulutus EU:ssa ilman lainsäädäntöä olisi 55 TWh vuoteen 2020 mennessä
  • Arvioitu sähkönkulutus EU:ssa lainsäädännön seurauksena olisi 32 TWh vuoteen 2020 mennessä


Merkittävä energiansäästö
Näin ollen direktiivi tuottaa 23 TWh säästöt EU:n sähkönkulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa 14 miljoonan EU-kansalaisen sähkönkulutusta. Tämä vastaa 11 miljoonan CO2-tonnin päästövähennystä EU:ssa vuoteen 2020 mennessä.