Grundfos pähkinän
kuoressa

Grundfos-ryhmään kuuluvat yhtiöt omistaa Poul Due Jensen -säätiö. Säätiön tärkeimpänä tehtävänä on laajentaa ja kehittää konsernia lähinnä investoimalla realisoituneet varat takaisin konsernin yrityksiin sekä säilyttää Grundfos-konserni itsenäisenä yrityksenä yhtiön perustajan tahdon mukaisesti.

Ympäristöasioiden
hallinta

Grundfos pyrkii aina ja kaikissa sijaintipaikoissa vahvistamaan liiketoimintansa myönteisiä vaikutuksia ja vähentämään sen kielteisiä vaikutuksia. Kestävän kehityksen tukeminen ja vastuullisuus ovat olennainen osa toimintamenetelmiämme. Energiatehokkaat pumput ovat yksi esimerkki tästä.