Yritysmaailman on osaltaan hillittävä ilmastonmuutosta

Katso, miksi ja miten

Grundfos-ryhmään kuuluvat yhtiöt omistaa Poul Due Jensen -säätiö

Bookmark and Share

alphas

Säätiön tärkeimpänä tehtävänä on laajentaa ja kehittää konsernia lähinnä investoimalla realisoituneet varat takaisin konserniin kuuluviin yrityksiin sekä säilyttää Grundfos-konserni itsenäisenä yhtiön perustajan tahdon mukaisesti.

Pumppuja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Grundfosin pumput on tehty toimittamaan vettä ihmisille eri puolilla maailmaa - tehokkaasti ja luotettavasti päivästä toiseen. Pumput syöttävät vettä kaikentyyppisissä sovelluksissa, kuten juomavesi- ja kastelujärjestelmissä, eläinten juottojärjestelmissä, teollisissa prosesseissa, rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä sekä jäteveden käsittelyjärjestelmissä.

Grundfosin tavoitteena on olla johtava ja kiistatta paras

Grundfosin tavoitteena on huolehtia asemasta maailman johtavana ja menestyksekkäimpänä pumppuvalmistajana. Konsernissa tutkitaan jatkuvasti uusia materiaaleja ja prosesseja. Päämääränämme on tuoda markkinoille jatkuvasti uusia loistavia pumppuja ja pumppujärjestelmiä, jotka täyttävät markkinoiden

pumppuratkaisujen tehokkuudelle, luotettavuudelle ja energiatehokkuudelle asettamat vaatimukset. Laatu on Grundfosin kulmakivi. Pumppujen ja pumppujärjestelmien rakentamisessa ja suunnittelussa olemme maailman parhaita. Kiinnitämme erityistä huomiota materiaalien ja tuotantomenetelmien valintaan. Erinomaisuuden standardeja noudatetaan kaikkialla yhtiössämme - valmistetuissa tuotteissa, tuotantotavoissa, liikesuhteissa ja toimintaympäristöissä sekä yhtiön sisä- että ulkopuolella.

Grundfos on kansainvälinen yhtiö, jolla on vankka asema paikallisilla markkinoilla.

Grundfos-tuotteiden myynnistä ja huollosta vastaavat pääasiassa Grundfosin omistamat tytäryhtiöt eri maissa. Itsenäiset tytäryhtiöt ovat hyvin perillä kotimarkkinoidensa trendeistä ja toimintaehdoista ja pystyvät palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Paikallinen tuotanto varmistaa lisäksi nopeat ja luotettavat toimitukset ja mahdollisuuden räätälöidä ratkaisuja paikallisesti.

Investoimme työntekijöihin

Konsernin tärkein voimavara ovat työntekijät ja heidän taitotietonsa sekä henkilökohtainen sitoutumisensa. Konserni panostaa sen vuoksi huomattavasti voimavaroja koulutukseen ja harjoitteluun sekä kehittymiseen työssä. Tuloksena saamme uusia, käyttöarvoltaan arvokkaita tuotteita ja asiakkaitamme konkreettisesti hyödyttäviä etuja.