Meidän tulisi nopeuttaa siirtymistä kestävään kehitykseen jo pelkästään lastenlastemme vuoksi