Energiatehokkaat ratkaisut voivat nopeuttaa vihreää strategiaasi. Nyt saat selville miten.

Kestävä kehitys on kirjoitettu Grundfosin DNA-koodiin

Bookmark and Share

grundfos is eup ready

Grundfosin sitoumus kestävän kehityksen edistämiseen on perintöä yrityksen perustamisvuodelta 1945.

Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu ovat nykyään täysin erottamaton osa liiketoimintaamme. Ponnistelemme jatkuvasti, jotta pystyisimme pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme ja parantamaan tehokkuuttamme. Samalla pyrimme pienentämään asiakkaidemme hiilijalanjälkeä ja parantamaan heidän tehokkuuttaan.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan inhimillisissä, eettisissä, taloudellisissa ja ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Innovatiivisuus, kannattava liiketoiminta ja kestävä kehitys tukevat mielestämme toisiaan. Nämä asiat on kirjoitettu Grundfosin DNA-koodiin.

Ponnistelemme energiankulutuksen optimoimiseksi

Olemme vuosikymmenien ajan tehneet työtä kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun saralla. Vuodesta 1970 alkaen olemme noudattaneet periaatetta, jonka mukaan jokaisen uuden pumpun on oltava vähintään 10 prosenttia edeltäjäänsä tehokkaampi. Vuonna 2005 olimme aktiivisesti mukana luomassa eurooppalaista energiamerkintäjärjestelmää kotitalouksien kiertovesipumppuja varten. Järjestelmä auttaa asunnonomistajia säästämään rahaa ja vähentämään ympäristövaikutuksia eri puolilla Eurooppaa.

Kiinnitämme lisäksi huomiota siihen, miten liiketoimintamme vaikuttaa ihmisiin. Tavoitteenamme on parantaa toimintamenetelmiämme vuorovaikutuksessa työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja paikallisten yhteisöjen kanssa kaikkialla, missä toimimme. Tavoitteenamme on parantaa jatkuasti kaikkea, mitä teemme.

Grundfos on aina suhtautunut vakavasti yrityksen yhteiskuntavastuuseen. Seuraavassa on muutama esimerkki siitä, mitä olemme tehneet:

1957: Unkarin apu
Järjestetään hyväntekeväisyystilaisuus, jossa kerätään rahaa unkarilaiselle ryhmälle Tanskaan muuttamista varten.

1968: Suojatyöpajat
Grundfos perustaa yrityksen ensimmäisen suojatyöpajan Tanskaan. Myöhemmin niitä perustetaan lisää.

1970: Tehokkuus
Yrityksessä aletaan soveltaa käytäntöä, jonka mukaan kaikkien uusien pumppujen on oltava vähintään 10 prosenttia edeltäjäänsä tehokkaampia.

1990: Menettelysäännöt
Grundfosin kaikki johtajat allekirjoittavat menettelysäännöt, joissa määritetään vastuullinen menettelytapa.

1996: ISO 14001 -sertifikaatti
Grundfosille myönnetään kansainvälinen ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Grundfosin kaikille hallintayhtiöille on myönnetty myöhemmin sama ISO-sertifikaatti.

1999: Sisäiset arvot
Eettiset toimintaohjeet laaditaan.

2000: OHSAS 18001
Grundfosille myönnetään OHSAS (Occupational Health and Safety Management System) -sertifikaatti työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä.

2002: YK:n Global Compact
Grundfos allekirjoittaa YK:n Global Compact -aloitteen.

2003: ECO-palkinto
Schleswig-Holsteinin hallitus Saksassa palkitsee Grundfosin sen tekemästä ympäristötyöstä.

2006: Huono-osaisten nuorten kannustus
Grundfos auttaa nuoria, joilla on rikosrekisteri, sopeutumaan työelämään tehtaiden työohjelmien kautta.

2006: Terveys
Grundfosille myönnetään California Fit Business Award -palkinto.

2008: Hiilijalanjälkistrategia
Laaditaan strategia, jonka tarkoituksena on minimoida Grundfosin liiketoiminnan ilmastovaikutukset ja vähentää CO2-päästöjä.

2010: Kestävän kehityksen vesihankkeet
Kansainvälinen Grundfos Brings Water to Life -hanke käynnistetään osana yrityksen yhteiskuntavastuuohjelmaa.