Yritysmaailman on osaltaan hillittävä ilmastonmuutosta

Katso, miksi ja miten

KONSERNIN YMPÄRISTÖOHJELMA

Bookmark and Share

Grundfos pyrkii aina ja kaikissa sijaintipaikoissa vahvistamaan liiketoimintansa myönteisiä vaikutuksia ja vähentämään sen kielteisiä vaikutuksia.
Kestävän kehityksen tukeminen ja vastuullisuus ovat toisin sanoen olennainen osa toimintamenetelmiämme. Alla on useita esimerkkejä vastuullisuutta osoittavasta ja kestävää kehitystä tukevasta työstä, jota olemme tehneet.

klode

Optimoitu työympäristö

Grundfos pyrkii avoimesti ja aktiivisesti parantamaan työympäristöä yrityksen sisä- ja ulkopuolella sekä huolehtimaan työterveys- ja työturvallisuusstandardien noudattamisesta työpaikoilla.

Ympäristölainsäädännön edellä kulkeminen

Grundfos täyttää vähintään kaikki kansalliset ja kansainväliset ympäristövaatimukset. Ponnistelumme tällä osa-alueella ovat suurimmaksi osaksi ennalta ehkäiseviä. Kaikki tuotantoyhtiömme hankkivat asianmukaisen sertifikaatin ympäristöasioiden hallinnasta.

Investoinnit kestävään kehitykseen

Grundfos jatkaa talouden asettamissa rajoissa uusien tuotteiden ja prosessien kehittämistä tavoitteenaan vähentää ympäristövaikutuksia ja pienentää resurssien kulutusta koko Grundfos-konsernissa.

Kaikkien tuotteiden ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajalta (energiatehokkuudesta) on laadittava arvio ja raportti. Tuotteiden suunnittelussa on kiinnitettävä mahdollisuuksien mukaan huomiota niiden käyttämiseen uudelleen ja kierrätykseen. Kaikkien uusien tuotteiden ja pakettien turvalliseen hävittämiseen on lisäksi kiinnitettävä huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

Vastuu vanhentuneista ja korjauskelvottomista pumpuista

Grundfosin huoltopalvelut vastaanottavat tai korjaavat vanhoja tai korjauskelvottomia pumppuja tai neuvovat niiden asianmukaisessa hävittämisessä.

Grundfos hävittää omat jätteensä vastuullisesti

Grundfos hävittää omat jätteensä niin, että niistä koituu mahdollisimman vähän haitallisia ympäristövaikutuksia.

Mahdollisimman vihreää toimintaa kaikkialla

Tutkimme aina toimiemme ympäristövaikutukset. Grundfos soveltaa energiatehokkaita tekniikoita ja puhtaita valmistusmenetelmiä aina, kun se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista.

Yrityksen yhteiskuntavastuun korkeat standardit koskevat kumppaneita

Konserni ottaa kumppaneiden valinnassa huomioon niiden eettiset toimintatavat ja ympäristötyön.

Rakennusten, tehtaiden ja teknisten laitteiden on oltava turvallisia, ja niissä on käytettävä ympäristön kestävää kehitystä tukevia materiaaleja. Konsernin työmailla työskentelevien alihankkijoiden työntekijöitä koskevat samat säännöt kuin konsernin omia työntekijöitä.

Ympäristöajattelun kannustaminen

Konserni kannustaa työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia ja muita sidosryhmiä perehtymään ympäristöasioihin antamalla koulutusta ja levittämällä tietoja.

Samoja materiaaleja käytetään yhä uudelleen ja uudelleen...

Maailma vaatii meiltä ajattelun lisäksi toimia
Ympäristöasioissa hyvät aikeet eivät riitä, vaan lisäksi vaaditaan toimia. Me Grundfosilla pidämme kierrätystä ratkaisevan tärkeänä ja toimimme sen mukaisesti. Tutkimme tarkkaan kaikki komponentit ja materiaalit, joita käytämme.

steel-working

Jokainen komponentti on tärkeä

Meille Grundfosilla pumpuissa käytettyjen materiaalien käyttötavat ovat tärkeä asia. Valvomme pumppujen ja pumppujärjestelmien kaikkia kehitys- ja tuotantovaiheita. Varmistamme lisäksi, että käytöstä poistetun pumpun osat voidaan irrottaa ja kierrättää.

Hyvä kierrätettävyys

Tyypillinen Grundof-pumppu voidaan kierrättää 90-98-prosenttisesti. Luvut ovat havainnollinen esimerkki siitä, kuinka suuri osa jokaisen komponentin materiaalista voidaan kierrättää pumpun käytöstä poistamisen jälkeen. Pumpun valmistusmateriaaleista voidaan lisäksi polttaa ja hyödyntää lämmityksessä 2-8 prosenttia.

Lähes tavoitteessa ja silti tuloksia

ParantaenGrundfos-pumpusta vain 0-2,5 prosenttia ei kelpaa uudelleen käytettäväksi tai kierrätettäväksi, koska siihen vaadittavaa tekniikkaa ei vielä ole. Kestävää kehitystä tukevassa työssä on mielestämme aina varaa parantaa. Ajattelutavan tuloksena on syntynyt tavoite käyttää kaikissa uusissa tuotteissa kolme prosenttia vähemmän materiaaleja kuin edeltävässä tuotteessa. Emme ole vielä saavuttaneet tätä tavoitetta kaikkien uusien tuotteiden kohdalla, mutta lähestymme jatkuvasti tavoitetta. Tavoite on ratkaisevan tärkeä osa vastuullista toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.