Industriledare och politiker arbetar med klimatfrågan

Världsklimatmötet

PUMPAR SPARAR
MYCKET ENERGI

Pumpar ger stora möjligheter till de
elbesparingar som du behöver göra för
att klara energiutmaningen.

 

FAKTA OCH STATISTIK

Om alla företag i världen övergick till
pumpsystem med hög verkningsgrad
skulle elförbrukningen reduceras med
ett värde motsvarande förbrukningen
i en miljard människors hushåll.