Energieffektiva lösningar kan snabbt få din gröna strategi på banan. Upptäck hur.

Se filmen

EN OMEDELBAR POTENTIAL FÖR ENERGIBESPARINGAR

Bookmark and Share

Jorden blir varmare, havsnivåerna stiger och vårt ekosystem blir allt känsligare. Varje dag hör vi nya alarmerande fakta och siffror om hur den globala energianvändningen påverkar miljön. Frågan blir mer akut på grund av de många mänskliga faktorerna. Exempelvis växer den globala befolkningen varje dag och nuvarande och kommande generationers energibehov kan inte tillfredsställas om vi inte förändrar vår energianvändning på ett radikalt sätt. Därför måste vi sträva efter energilösningar som skapar reducering av  koldioxidutsläpp som både är kraftiga och omedelbara.


industrial energy efficiency

En hittills okänd lösning som är tillgänglig överallt

Pumpar ger en av de bästa möjligheterna att spara energi. De finns överallt där vätska behöver cirkuleras, rengöras eller transporteras bort. Listan över pumpapplikationer är nästan oändlig och det krävs enorma mängder elenergi för att driva dem. Sammantaget innebär detta att pumpar orsakar mycket stora koldioxidutsläpp.

Ändå är de flesta pumpar som idag finns installerade överdimensionerade för det arbete de ska utföra, vilket medför att de förbrukar ca 60 % mer energi än nödvändigt. De flesta pumpsystem är faktiskt så ineffektiva att om alla företag i världen övergick till energieffektiva pumpsystem skulle elförbrukningen reduceras med ett värde motsvarande förbrukningen i en miljard människors hushåll under ett år. Det är tydligt att ett byte till mer energieffektiva pumpar ger stora möjligheter att spara energi.