Kan det löna sig att agera hållbart och ansvarsfullt?

Se hur allt fler företag upptäcker att svaret är ja

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PUMPAR OCH ENERGI

Bookmark and Share

Pumpar finns nästan överallt i den moderna världen. De används till att transportera vätskor, slam eller gaser. 

Pumpar finns i en eller annan form på företag, i byggnader, hushåll och industrier. De är avgörande för komforten i byggnaderna. De transporterar och distribuerar rent dricksvatten från städernas vattenverk samtidigt som de transporterar bort spillvatten. Dessutom har de stor betydelse för många industrier. Världen är beroende av dem, men många pumpar slösar med energi och orsakar stora koldioxidutsläpp. Detta beror på att dagens pumpar står för inte mindre än 10 % av världens elförbrukning och på att den mesta elektriciteten fortfarande kommer från fossila bränslen[1].

 

Pumpar och världens elförbrukning

procent_billede

  • Dagens pumpar står för inte mindre än 10 % av världens elförbrukning.
  • Två tredjedelar av alla pumpar använder upp till 60 % för mycket energi [2].
  • Om alla företag övergick till pumpsystem med hög verkningsgrad så skulle den totala elförbrukningen i världen reduceras med 4 %- vilket motsvarar 1 miljard människors elförbrukning.

 

 

 

Källor

[1] IEA Report 2009, IEA Statistics, CO2 Emissions from fuel combustion

[2] Almeida, Anibal T. et al; EuP Lot 11 Motors Final Report, University of Coimbra, december 2007, s. 68