Energieffektiva lösningar kan snabbt få din gröna strategi på banan. Upptäck hur.

Se filmen

Oväntad sanning om pumpar

 • Du är beroende av pumpar varje dag
  Pumpar är inblandade i alla typer av processer och vardagsaktiviteter. Duscha, dricka kaffe, kyla ned tillverkningsutrustning, hålla rätt temperatur i kontorsbyggnader och transportera spillvatten till avloppsverk. Pumpar behövs till allt detta.

 • Två av tre pumpar slösar med energi[3]
  I två tredjedelar av redan installerade pumpar och pumpsystem kan man spara upp till 60 % av energin genom att byta till pumpar med motorer med hög verkningsgrad och variabla frekvensomformare.

  [3] Grundfos beräkning

 • De flesta pumpar slösar med energi under 95 % av tiden
  I många pumpinstallationer körs motorerna på fullt varvtal, oavsett de faktiska behoven. Detta betyder att pumparna är onödigt ineffektiva. Faktum är att de flesta pumpmotorer endast behöver köras på fullt varvtal under 5 % av tiden.