Pumplokaliseraren

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

HOTELL

Bransch: Hotell

Tillämpning: Vattenförsörjning

Storlek: 23 000 m2, 221 rum och en årlig vattenförbrukning på 28 105,00 m3

Minskad energiförbrukning: 74 692 kWh per år

Energibesparing i %: 81,7 (under en 15-årsperiod)

Investering: 22 340 EUR

Återbetalningstid: 2,2 år

Penningbesparing: 76 411 (under en 15-årsperiod)

Observera att de ovan angivna fallstudierna ska betraktas som exempel på bästa praxis, baserade på särskilda villkor för en specifik installationsmiljö. De avspeglar därför inte den generella besparingspotentialen hos alla tillämpningar eller byggnadstyper av detta slag.