Pumplokaliseraren

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

KONTORSBYGGNADER

Bransch:  Kontorsbyggnad
Tillämpning: Uppvärmning av bostäder
Storlek: 35 cirkulationspumpar installerade i en stor kontorsbyggnad i Europa
Bransch: Kontorsbyggnad
Minskad energiförbrukning: 29 117 kwh/år
Energibesparing i %: 29 117 kwh/år x 100 / 47 646 kwh/år = 61,11 %
Koldioxidminskning: 17 389 kg per år
Investering: 27 193 EUR
Återbetalningstid: 4 år
Penningbesparing: 108 383 EUR

Observera att de ovan angivna fallstudierna ska betraktas som exempel på bästa praxis, baserade på särskilda villkor för en specifik installationsmiljö. De avspeglar därför inte den generella besparingspotentialen hos alla tillämpningar eller byggnadstyper av detta slag.