VARFÖR VÄNTA TILL I MORGON NÄR FÖRÄNDRINGEN KAN BÖRJA IDAG?

Bookmark and Share

Idag slösas mycket av den energi som förbrukas av pumpar och främst pumpmotorer bort. Detta beror på att dagens pumpar ofta är överdimensionerade och att de drivs med maximalt varvtal oavsett de faktiska behoven. Det är svårt att förstå varför en pump behöver drivas med maximalt varvtal när företaget är stängt, men ändå gör de flesta det. I själva verket behöver de flesta pumpmotorer endast köras med fullt varvtal under 5 % av tiden[1]. Detta gäller alla typer av pumpar: i kommersiella byggnader, industriapplikationer, offentliga byggnader och vattenverk. Detta betyder att en effektivare pumpteknik ger stora möjligheter att spara energi. En som är mer intuitiv och där varvtalet kan anpassas till energibehovet.


bygning_vand

Dessa pumplösningar finns redan idag, och även om initialkostnaden vid byte till pumpar med högre verkningsgrad kan verka vara en onödig utgift, sparar ni energi direkt och återbetalningstiden kan bli kortare än två år.

VAR SKA MAN LETA OCH VAR SKA MAN BÖRJA?

Pumpar är ofta bortglömda trots att de har så stor betydelse för dagens moderna liv. Faktum är att de flesta människor inte har en aning om vad pumpar gör, eller var de finns på företagen. Av någon anledning har pumpar blivit bortglömda i debatten om energieffektivitet, koldioxidutsläpp och företagens samhällsansvar, eftersom de inte har samma dramatiska effekt som andra möjligheter att spara energi. Ändå innebär de en lösning som är tillgänglig för alla och besparingarna är omedelbara.

Bland det första du kan göra för att få ett mer energieffektivt pumpsystem är att skaffa lite grundläggande information om företagets nuvarande system och dess årliga livscykelkostnader.

1.  Kontakta verksamhetschefen

  • Verksamhetschefen bör veta:

    Vem ansvarar för pumpinstallationerna?
    Hur hög är den årliga elförbrukningen?
    Hur stor andel av förbrukningen står pumparna för?
  • Och om möjligt:

    Hur har pumparnas elförbrukning utvecklats under de senaste fem åren?

2. Ställ sedan följande frågor:

    Hur många pumpar och motorer finns installerade?
    Hur gamla är pumparna?
    Vilket slags pumpsystem finns installerade?
    Hur stor är den årliga volymen vatten som pumpas?
   
3.  Gör en lista över alla pumpar och anteckna var de är installerade.

4.  Ring Grundfos lokala energieffektivitetsexpert

En energiexpert från Grundfos har stora specialkunskaper och ingår i ett pumputvärderingsteam. Pumputvärderingsteamet kan beräkna företagets potentiella besparingar i termer av reducerade koldioxidutsläpp och driftskostnader. 

Genom att följa dessa fyra enkla steg får du hjälp att avgöra om en utvärdering av pumpsystemet skulle förbättra företagets ekonomi och underlätta dess miljöarbete.

Källa

[1]Almeida, Anibal T. et al; EuP Lot 11 Motors Final Report, University of Coimbra, december 2007, s. 68