Pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning
- alldeles för mycket slösas bort

Se filmen

EuP-DIREKTIVET

EuP-direktivet syftar till att skydda miljön och förbättra energieffektiviteten hos energiförbrukande produkter för att kraftigt reducera den europeiska industrins miljöpåverkan.

GRUNDFOS ÄR REDAN
FÖRBEREDDA

Grundfos kan erbjuda teknik och produkter som ligger långt före gällande lagstiftning, så att du kan koncentrera dig på viktigare saker.