Energieffektiva lösningar kan snabbt få din gröna strategi på banan. Upptäck hur.

Se filmen

EUP-DIREKTIVET OCH DESS EFFEKT FÖR CIRKULATIONSPUMPAR

Bookmark and Share

EuP-direktivet för cirkulationspumpar kommer snart att ställa hårdare krav på försäljningen av fristående cirkulationspumpar. Endast de mest effektiva A-klassade pumparna som används i nuläget uppfyller kraven i direktivet. Kraven på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning (som fastställts i kommissionens förordning nr 641/2009 av den 22 juli 2009) kommer nu att införas i överensstämmelseförklaringen (CE). En produkt får inte säljas inom EU utan CE-märkning. Direktivet för cirkulationspumpar kommer att implementeras i följande steg:

2013
Från 1 januari 2013 måste fristående cirkulationspumpar utan axeltätning (utom sådana som har utformats särskilt till primärkretsar i termiska solkraftsystem och värmepumpar) ha ett energieffektivitetsindex (EEI) på maximalt 0,27.

2015
Från 1 augusti 2015 måste både fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och vanliga cirkulationspumpar utan axeltätning som är integrerade i produkter ha ett EEI på maximalt 0,23.

För cirkulationspumpar baseras direktivet på följande principer:

  • Den årliga elförbrukningen inom EU (EU27) uppgår till 50 TWh per år (2009).
  • Utan direktivet skulle elförbrukningen inom EU uppskattningsvis vara 55 TWh år 2020.
  • Med direktivet skulle elförbrukningen inom EU uppskattningsvis vara 32 TWh år 2020

 


Kraftiga energibesparingar

Direktivet medför alltså elbesparingar på 23 TWh inom EU år 2020, vilket motsvarar elförbrukningen i 14 miljoner människors hem inom EU. Detta harmonierar med den uppskattade reduceringen av koldioxidutsläppen på 11 miljoner ton inom EU år 2020.