EuP-DIREKTIVET FÖRÄNDRAR MOTORTEKNIKENS FRAMTID

Bookmark and Share

Direktivet för energianvändande produkter (Energy using Products - EuP) för elmotorer (EG640/2009) ställer nya hårda krav på energieffektivitet i industritillämpningar. Direktivet är relevant för nästan alla elmotorer i effektintervallet 0,75 kW till 375 kW och inför en ny obligatorisk effektivitetsskala. Skalan börjar med IE1, som är den lägsta och nuvarande effektivitetsstandarden, och slutar med IE3 som är den högsta.


Direktivet trädde i kraft i mitten av 2011 och kommer att öka effektivitetskraven gradvis i en trestegsprocess.


2011
Alla motorer måste uppfylla högeffektivitetsstandarden IE2 och alla motorer med lägre standard kommer att förbjudas.

2015
Alla motorer i intervallet 7,5 kW till 375 kW måste uppfylla IE3-standarden eller uppfylla IE2-standarden och vara försedda med en variabel frekvensomformare (VFD).

2017
I direktivets sista steg måste alla normmotorer i intervallet 0,75 kW till 375 kW uppfylla IE3-standard - eller uppfylla IE2-standarden och vara försedda med en variabel frekvenomformare (VFD).

År 2020 kommer uppskattningsvis 9 miljarder euro och 5 % av Europas totala elförbrukning att ha sparats in tack vare direktivet.Ett bättre val för ekonomi och miljö
I genomsnitt står energin för 85 % av kostnaden för ett vanligt pumpsystems livscykel (LCC). En övergång till motorteknik med hög verkningsgrad kan betyda att kostanden minskar med upp till 50 % - för att inte tala om hur mycket lägre miljöpåverkan detta innebär. Även om motorer med hög verkningsgrad kostar lite mer inledningsvis, så har prisskillnaden vanligen tjänats in inom två år. Efter det är det en ren energi- och kostnadsbesparing att använda dem.