Grundfos Blueflux®

Tillbaka till översikten

Motorer med lägre temperatur

En Grundfos Blueflux®-motor är tillverkad för att köras på lägsta möjliga temperatur. Detta ger ett antal fördelar:

  • Reducerad energiåtgång för att driva fläktar
  • Reducerad ljudnivå
  • Längre livslängd på lager och isolationsmaterial
  • Mindre värme läcker ut till den omgivande miljön

Dessutom behöver Grundfos Blueflux®-lösningar med integrerade frekvensomformare bara en fläkt för att kyla motor och drivning, vilket reducerar energibehoven ytterligare.

VISA RELATERAD VIDEOFILM
player.swf

BYT TILL GRUNDFOS BLUEFLUX® MOTORTEKNIK

Har man inte exakt rätt motor kommer även den bästa pump att konstant slösa energi. Det är därför Grundfos har utvecklat sin egen motorteknik speciellt för pumpdrift. Vi kallar den Grundfos Blueflux®. Så när du ser märket Grundfos Blueflux® på en Grundfosprodukt vet du att du får den mest energioptimala motorlösningen

Grundfos Blueflux®-teknik representerar det bästa från Grundfos i fråga om motorer med hög verkningsgrad och frekvensomformare (MG-motorer, MGE-motorer och CUE-enheter). Grundfos Blueflux®-lösningar uppfyller eller överträffar lagstadgade krav som EuP's klassificering - IE3.

Integrerad för bästa prestanda

Grundfos Blueflux®-motorer och frekvensomformare har konstruerats för att perfekt integrera med varandra och båda är specialutformade för pumpar. Detta ger inte bara en högre verkningsgrad, utan även större driftsäkerhet och en hög grad av driftskontroll. Frekvensomformarna är programmerade med Grundfos mjukvara och kan levereras förinställda och monterade på motorerna eller köpas separat.

Alla aspekter av Grundfos Blueflux®-motorn har optimerats för att reducera energiförlusten och bidra till en fantastisk prestanda och driftsäkerhet.

Fördelar med Grundfos Blueflux®:

Lägre livscykelkostnader

Energiförbrukningen står normalt för 85 % av en pumps totala livscykelkostnader. Genom att sänka förbrukningen kan Grundfos Blueflux® högeffektiva motorteknik reducera livscykelkostnaderna med upp till 50 %.

Lägre driftskostnader

Den enastående driftsäkerheten hos Grundfos Blueflux® minskar de löpande servicekostnaderna. Alla Grundfos Blueflux®-lösningar är konstruerade för att klara de krävande driftsvillkor som gäller i många branscher.

Överlägsen systemstyrning

Grundfos Blueflux® frekvensomformare är perfekt anpassade till de pumpar de är anslutna till. När de används tillsammans med en givare ger de mycket exakta och konsekventa kontrollnivåer.

Längre driftstid

Alla komponenter håller Grundfoskvalitet och alla motorer och frekvensomformare är konstruerade för att fungera i många år och med minsta möjliga slitage.

Lägre miljöpåverkan

Grundfos Blueflux® minskar inte bara utsläppen tack vare hög verkningsgrad. Grundfos gör dessutom själva tillverkningsprocessen så effektiv som möjligt och använder komponenter med hög återvinningsbarhet.