CR

CR, CR1, CRN

Bookmark and Share

Flerstegs centrifugalpumpar blueflux_range_logo

Tillämpningar
Pumparna är lämpliga för vätsketransport i:

 •       Tvättanläggningar
 •       Kyl- och luftkonditioneringssystem
 •       Vattenförsörjningssystem
 •       Vattenbehandlingssystem
 •       Brandbekämpningssystem
 •       Industriella anläggningar
 •       Pannmatningssystem 

 

Funktioner och fördelar

 •       Driftsäkra
 •       Hög verkningsgrad
 •       Servicevänliga
 •       Utrymmesbesparande
 •       Lämpliga för lätt aggressiva vätskor
 •       Kundanpassade lösningar

 

Tekniska data

Flöde, Q: max. 180 m3/h
Lyfthöjd, H: max. 330 m
Vätsketemp.: -40 °C till 180 °C
Driftstryck: max. 33 bar