NK NKG

NK, NKG

Bookmark and Share

blueflux_range_logo Enstegs normpumpar enligt EN 733, ISO 2858 och ISO 5199

Tillämpningar
Pumparna är lämpliga för vätsketransport i:

 •       Fjärrvärmesystem
 •       Vattenförsörjningssystem
 •       Luftkonditioneringssystem
 •       Kylanläggningar
 •       Tvättanläggnignar
 •       Brandbekämpningssystem
 •       Övriga industriella anläggningar 

 

Funktioner och fördelar

 •       Standardmått enligt EN- och ISO-standarder
 •       Robust konstruktion
 •       Brett produktprogram
 •       Normmotor
 •       Anpassning till samtliga applikationer och utföranden
 •       Axeltätning enligt EN 12 756

 

Tekniska data

Flöde, Q: max. 1 170 m3/h
Lyfthöjd, H: max. 160 m
Vätsketemp.: -25 °C till 140 °C
Driftstryck: max. 25 bar